Jejak Karya

Jejak Karya

Wednesday, October 10, 2012

Shalihah

"Neraka pernah diperlihatkan kepada Rasulullah, beliau mendapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yang kufur. Ada yang bertanya kepada beliau, 'Apakah mereka kufur kepada Allah?' Beliau menjawab; 'Mereka mengkufuri suaminya dan mengkufuri (tidak mensyukuri) KEBAIKANNYA. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang
di antara mereka (istri) setahun penuh, kemudian ia melihat darimu sesuatu (yang tidak berkenan baginya) niscaya ia berkata; Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali..."
Kini gilirannya Husna, ia merasakan sesuatu menghentak di dalam dada, sesuatu yang tidak ia mengerti datangnya dari mana. Sesuatu yang kini membuatnya termenung.
[THE LOST JAVA Kun Geia cetakan 1, halaman 107 chapter 6: SAH!]

"Shalihah itu... cerdas dalam memilih pasangan hidup, yakni sosok yang mampu memainkan peran hidupnya dengan baik.
'Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.' (HR. Tirmidzi)
[THE SECRET OF SHALIHAH Etika Aisya Avicenna cetakan 1 bab NAFI'UN LIGHAIRIHI, halaman 120]

No comments:

Post a Comment

Terima kasih sudah berkunjung. Mohon untuk tidak meninggalkan link hidup.


Salam,


Keisya Avicenna